Park prirode Dinara – najviši park Hrvatske

Uživajte u ljepoti pejzaža i širini vidika

Dinara je početkom veljače 2021. godine proglašena 12. parkom prirode. Ova prekrasna planina čini prirodnu granicu između Hrvatske i BiH, a njen vrh Sinjal (1831 m) najviši je vrh u Hrvatskoj. Njezina jugozapadna stijena, visoka nekoliko stotina metara, veličinom zadivljuje i privlači poglede svakoga tko se nađe u njezinu podnožju, a osobitu joj ljepotu istodobno osiguravaju bogate cvjetne livade i šume koje ne odaju da je riječ o području bezvodnoga krša. Statusom Parka prirode, Dinara je dobila optimalnu zaštitu te sklad između očuvanja prirodnih bogatstava i obavljanja brojnih djelatnosti. Park prirode Dinara od velike je važnosti za Hrvatsku, kao i za sve strane ljubitelje prirode koji ga rado posjećuju. Odlična ideja za izlet tijekom ljetnih mjeseci je uspon na Dinaru. Posjetitelji često dolaze na dvodnevni izlet, a noćenje je moguće rezervirati u nekoj od dinarskih planinarskih kuća i planinarskih skloništa. Iako većina Dinaru posjećuje ljeti, mnogi vole uživati u ljepotama krajolika Dinare i tijekom zime kada je posebno čarobna zbog snijega.

Ovaj Park prirode obuhvaća Dinaru, Troglav i Kamešnicu, izvorišni dio i gornji tok rijeke Cetine te krška polja uz Cetinu. Parkovno područje obilježeno je kontrastom visoko-planinskog krškog područja, siromašnog vodom i s često strmim i nepristupačnim liticama, ali i prostranim planinskim pašnjacima te rijeke Cetine uz čiji tok su se oblikovala vlažna krška polja, plodna i bogata životom. Zaštita prirode u Parku prirode Dinara temelji se na očuvanju izvornih prirodnih resursa, bogate georaznolikosti, divljih vrsta flore i faune, endemskih vrsta te ukupne raznolikosti prirodnih staništa. Riječ je o vodenim staništima rijeke Krke i Cetine sa svojim pritocima te močvarnim staništima, stijenama i točilima, šumskim i špiljskim staništima, kao i drugim prirodnim vrijednostima proizašlim iz višestoljetne tradicije ljudskog korištenja ovim područjem.

Očuvanost područja, raznolikost staništa, ali i specifičan položaj pojasa Dinarskog krša u Hrvatskoj neki su od najvažnijih razloga visokog stupnja biološke raznolikosti i endemičnosti ovog područja. Visok stupanj endemičnosti najbolje se očituje u vrstama špiljske faune, od kojih su brojne endemične za područje Dinarida. U neposrednoj blizini Parka prirode Dinara nalazi se i Perućko jezero, najveće umjetno jezero i rezervoar pitke vode u Hrvatsko. Nastalo je početkom 1960-ih za potrebe HEP-ove hidroelektrane Peruća, nakon izgradnje 56 metara visoke brane na rijeci Cetini, koja je ujedno bila i prva nasuta brana na svijetu izgrađena na kršu. Osim što su omogućili prikupljanje vode za rad hidroelektrane tijekom sušnog razdoblja godine, brana i jezero Peruća  rješili su i problem poplava u Hrvatačkome i Sinjskom polju tijekom kišnog razdoblja godine.

Hidroelektrana Peruća je uspješno obavljala svoju funkciju sve do Domovinskog rata i rujna 1991. godine, kada je bila okupirana. Neposredno  pred kraj okupacije, u siječnju 1993. godine teško je oštećena miniranjem brane. Do 1995. godine brana je sanirana i nadvišena za 1,5 m čime je povećan volumen akumulacije i dozvoljena radna razina.

Pohodeći Dinaru i štiteći njezine ljepote te prenoseći iskustva i predstavljajući je, najvišu hrvatsku planinu svakako treba pretvoriti u istinski simbol, ne samo primatom visine, nego i ljepotom pejzaža i širinom vidika.

Podijeli s prijateljima: